30 de març 2009

Topografia submarina: Virtual Ocean

Virtual Ocean és un programa de topografia submarina. El fons marí és un domini poc explorat; només en coneixem un 10%. Internet ens ofereix alguns programes per a veure com és; d'aquests, el més complet aparegut fins avui és Virtual Ocean:
http://virtualocean.org/
Una pàgina de geologia marina francament interessant: