18 d’agost 2009

I encara un altre aniversari...2009, 40 anys de l'arribada a la Lluna!

Especial 40 anys de l'arribada de l'home a la Lluna:
http://blogs.ccrtvi.com/espaiinternet.php?itemid=23319