24 de juliol 2010

Bioluminiscència

Moltes espècies, especialment marines, tenen mecanismes per produir llum. L'estudi de la bioluminescència pot ser de gran interès per nombroses aplicacions tecnològiques de futur:
http://www.consumer.es/web/es/medio_ambiente/naturaleza/2010/07/15/194366.php

17 de juliol 2010

Meduses i serps


Ara que arriba l'estiu, val la pena conèixer i tenir presents alguns consells al respecte de les meduses i mossegades de serp. Mar i montanya.
Monogràfic meduses
http://www.consumer.es/medusas

Mossegades de serp
http://www.consumer.es/web/es/salud/prevencion/2010/07/09/194210.php