07 de febrer 2010

Competències en educació

Competències, currículum i pràctica educativa
http://phobos.xtec.cat/edubib/intranet/index.php?module=P%E0gines&func=display&pageid=73

Geoparcs

Geoparcs:
http://www.consumer.es/web/es/medio_ambiente/naturaleza/2010/01/20/190552.php

Xarxa geoparcs europeus:

2010: Any Cerdà

Us animem a consultar les propostes educatives que trobareu a la web de l’Any Cerdà realitzada en el marc del programa d’actes de commemoració del 150è aniversari de l’aprovació del Pla Cerdà.
http://www.anycerda.org/educacio/propostes

Innovació i recerca en Educació

Aquesta Web sobre aquests centres de suport a la innovació i recerca educativa és molt interessant i ens ofereix moltes opcions
http://www.xtec.es/innova/cesire/index.htm

CESIRE
Els centres específics de suport a la innovació i la recerca educativa (CESIRE) tenen com a funcions:
1. Conèixer la recerca que es fa en didàctica i educació de l'àrea respectiva: promoure i difondre'n els resultats i adequar-los a les necessitats del professorat.
2. Dissenyar i difondre activitats i recursos que ajudin el professorat en la seva tasca innovadora. 3. Promoure i difondre activitats que tenen com a finalitat l'estímul entre l'alumnat de l'interès i els gust per a l'aprenentatge de les àrees i matèries respectives.
4. Detectar, impulsar i fer el seguiment de bones pràctiques i experiències didàctiques d'interès especial en l'àmbit d'actuació específic de cada CESIRE.
5. Donar coherència i difondre, de manera coordinada amb els serveis educatius i els ICE, la formació permanent relacionada amb l'àrea específica del CESIRE, i col·laborar en la detecció de necessitats en l'àmbit formatiu.
6. Promoure i difondre iniciatives en l'elaboració de recursos i materials de qualitat i innovació en l'àrea específica
7. Constituir bancs de recursos (bibliogràfics, materials, informàtics, de recerques teòriques i altres) per a l'ensenyament i l'aprenentatge de l'àrea específica.
8. Difondre serveis i activitats, relacionats amb l'educació de l'àrea respectiva, que ofereixen institucions, associacions i centres implantats en tot el territori.
9. Explorar i promoure oportunitats per posar en contacte l'educació de l'àrea corresponent amb diversos àmbits de la societat: l'empresa, la indústria, el món rural, l'art en les seves diverses expressions, els mitjans de comunicació...
10. Ser punt de trobada i de reflexió per al professorat de les àrees i matèries respectives, estimulant el coneixement i la coordinació entre els diferents nivells educatius i també amb la universitat.
CDEC, Centre de documentació i experimentació en ciències
AULATEC, Aula de recursos de tecnologia
CREAMat, Centre de recursos per ensenyar i aprendre matemàtiques
CIREL, Centre de suport a la innovació i recerca educativa en llengües

Observatori tecnològic del MEC
El observatorio tecnológico es un espacio de colaboración para el profesorado basado en la observación de la tecnología informática, tanto a nivel de hardware como de software, para, mediante su análisis y estudio, aplicarla en los niveles educativos no universitarios.
El grupo de destinatarios está formado por docentes, con un nivel de usuario avanzado y que tienen o pueden tener responsabilidades en los equipamientos de sus centros, como administradores de aulas, coordinadores de actividades con soporte informático[...]
http://observatorio.cnice.mec.es/
Una web d'escola innovadora i excel·lent:
http://www.aguamansa.es/centro/videoeduca.html

TED talks

Del Carles Suero (gràcies!):
TED talks és un web genial. La idea és simple: gent rellevant de diversos àmbits hi fa conferències de qualsevol tema. És un dels meus llocs preferits. La majoria de conferències són en anglès subtitulades, a més a més de vegades hi ha anotacions i els vídeos es poden “embedir” a qualsevol lloc (e.g. un aula virtual). Donat que el canal no és l’habitual els conferenciants tenen un to i un missatge diferents de quan apareixen en llocs normals.
Un exemple relacionat amb l’educació:
http://www.ted.com/talks/lang/eng/ken_robinson_says_schools_kill_creativity.html
Hi diu coses òbvies, però d’una forma divertida i provocadora.

Natura i tecnologia

El maig de 2009 es va publicar un número de Perspectiva Ambiental sobre la
biomímesi, una estratègia per promoure l’aprenentatge i la inspiració en
tecnologia a partir de les formes i els processos naturals i dels models dels
ecosistemes, per crear dissenys i solucions tecnològiques pels humans més
saludables i sostenibles. Més informació a:
http://www.ecoterra.org/articulos171cat.html
http://www.biomimicryinstitute.org/media/audio-video.html

Ecologia domèstica

... visitar la web http://www.clipsverds.net/
iniciativa de l’Associació Barnamil, on aprendrem de forma divertida i fàcil noves idees per l’ecologia domèstica: truquets per a estalviar aigua, energia i diners, produir menys residus, etc. Tot explicat pels veïns i veïnes de Barcelona. Vosaltres també podeu penjar-hi el vostre propi vídeo per compartir amb la ciutadania!
Programa “Hogares Verdes”
“Hogares Verdes” es un programa educativo, dirigido a familias preocupadas por el impacto ambiental y social de sus decisiones y hábitos cotidianos. Con esta iniciativa se desea acompañarlas en el proceso de cambio hacia una gestión más responsable de su hogar.

Com funciona el cervell

Per saber com funciona el cervell humà. No t'ho perdis.
Programa de TV3 Singulars - 01/02/2010
Carlos Lois
Entrevista al metge i neurobiòleg Carlos Lois, professor del Departament del Cervell i de Ciències Cognitives del MIT, l'Institut de Tecnologia de Massachusetts. Lois investiga l'extraordinària capacitat de regeneració neuronal dels ocells per poder aplicar-la a la recerca de malalties com el Parkinson o l'Alzheimer.
http://www.tv3.cat/programa/29005/singulars

Biodiversitatvirtual.com

En l'any mundial de la Biodiversitat, 2010, una página genial sobre biodiversitat per participar-hi activament. Moltes imatges i fotografies i un gran banc de classificació dels 5 Regnes:
http://www.biodiversidadvirtual.com/

I una altre en aquest any 2010 de la Biodiversitat:
Any Internacional de la Biodiversitat. A través de la nova web de l’ONU podrem descobrir el rol important que la diversitat biològica té en les nostres vides, el què la gent d’arreu del món està fent per a lluitar contra la pèrdua de biodiversitat, sabrem de les persones i entitats que celebren l'Any Internacional de la Biodiversitat i trobarem alguns
recursos per promoure i organitzar les celebracions:
http://www.cbd.int/2010/welcome/
http://www.consumer.es/web/es/medio_ambiente/naturaleza/2010/01/14/190430.php

Biodiversitat a Espanya:
http://www.consumer.es/web/es/medio_ambiente/naturaleza/2010/06/21/193856.php

Monogràfic Biodiversitat en perill:
http://www.consumer.es/biodiversidad

Sobre biodiversitat
Green: un documental que explica de manera molt visual els impactes de la
desforestació a Indonèsia a partir de la història d’una femella d’orangutan. El
podeu descarregar de:
http://www.greenthefilm.com/