24 de març 2009

Obtenció de cèl·lules mare i teixits per clonació

Una infografia molt il·lustrativa: el procés de clonació és correcte, però posteriorment s'ha comprovat que la publicació dels resultats que il·lustren la infografia va ser un frau, és a dir en éssers humans encara no hem aconseguit mai cèl·lules mare o teixits a partir d'embrions clonats. Sí que s'ha aconseguit amb altres mamífers (ratolins i primats). En humans s'ha aconseguit arribar a clonar embrions al menys un parell de cops, però no s'han aconseguit d'obtenir línies de cèl·lules mare embrionàries o teixits a partir d'embrions clonats.

http://recursos.cnice.mec.es/biosfera/alumno/1bachillerato/animal/actividades/clonacion/clonacion.htm