26 de setembre 2008

La cèl·lula. Top ten!

Una bona web, amb esquemes i animacions de tot tipus de tots els processos cel·lulars. Inclou la mitosi, la meiosi, replicació, transcripció, síntesi de proteïnes...: http://www.juntadeandalucia.es/averroes/manuales/materiales_tic/Cell_anim_archivos/Cell_anim.htm

Una URL d'animacions, tot animacions (no us ho perdeu!!!) de Biologia cel·lular:
http://www.johnkyrk.com/index.esp.html

Una altra d'histologia animal, amb imatges dels teixits, descripcions, etc.:
http://escuela.med.puc.cl/paginas/cursos/segundo/histologia/HistologiaWeb/indiceGeneral.html

Cells alive!
Animacions i imatges de cèl·lules humanes:
http://www.cellsalive.com/