06 de setembre 2008

Climatetrackers, animals que mostren el canvi climàtic

Rastrejadors del clima (climatetrackers). Una web de la wwf ens mostra els efectes del canvi climàtic en una sèrie d'espècies animals en perill d'extinció a través de petits vídeos i documentals:
http://www.climatetrackers.net/