31 de maig 2008

La cèl·lula

Web de recursos:
http://www.xtec.cat/~jgurrera/index.htm

Cells alive!
Animacions i imatges de cèl·lules humanes:
http://www.cellsalive.com/