13 de maig 2008

Temari proteïnes

Bona pàgina del temari general de Bioquímica i en especial sobre les proteïnes:

http://es.geocities.com/terrabis2002/bioquimica4.html