22 de maig 2008

Ciència, tecnologia, societat

Bona pàgina d'aspectes científico-tècnics i de la seva implicació social:

http://web.educastur.princast.es/proyectos/grupotecne/asp1/investigacion/vermensajebbb.asp?idmensaje=1098