17 de maig 2008

Com tenim el tema de les emisions de CO2?

Doncs força malament si llegim aquests dos darrers articles en les següents URL's:

"Los niveles de dióxido de carbono alcanzan una nueva cifra récord"
http://www.fundacionentorno.org/noticias/index.asp?cid=16819&mode=default

Amb un bri d'esperança, però:

"Se reservan once zonas como posibles «almacenes» de carbono"
http://www.fundacionentorno.org/noticias/index.asp?cid=16791&mode=default