01 de juny 2008

Minerals i Roques


Web molt interessant (que ens fa arribar la Júlia Paredes) de classificació i sistemàtica de minerals i roques:

http://www.montes.upm.es/Dptos/DptoSilvopascicultura/Edafologia/guia/Fichas/1ndiceFichas.html