06 de juny 2008

Crear vida, jugar a Déus?

Un interessant article sobre la creació artificial de vida, a partir d'una entrevista a un dels "pares" del desxiframent del genoma humà, Craig Venter: