08 de febrer 2009

Oceana TV i reserves marines del Mediterrani Occidental

Un nou canal a internet sobre la conservació del medi marí.
Oceana, organització internacional dedicada a la conservació dels oceans,
acaba de posar en marxa Oceana TV, un canal de televisió per internet per informar sobre les seves activitats i campanyes. El canal està disponible en castellà i anglès, i disposa ja d'un extens arxiu de 500 hores de filmació i més de 50.000 fotografies.
Més informació:
http://www.oceana.org/

25 zones marítimes per protegir en el Mediterrani Occidental:
http://www.fondear.org/Noticias/NoticiaAutomatica.asp?IDNoticia=1331

Més informació:
http://www.oceana.org/sp/europa