19 de gener 2009

Salut i sexualitat


Programa de salut i escola del Departament d’Educació de la Generalitat de Catalunya (inclou la web de salut reproductiva i sexual per a joves en la primera de les dues adreces):
http://www.gencat.net/educacio/butlleti/professors/noticies/salutiescola.htmhttp://www.gencat.net/temes/cat/salut.htm
Guia de sexualitat per alumnes de secundària de la Comunitat de Madrid:
www.fsh.es/guias/guiajovenes.asp
I la guia de salut i sexualitat de la "Fundación Eroski", realment completa i al dia:
El blog jove del CAP de Sant Gervasi (Barcelona) sobre temes de salut i sexualitat: