16 de gener 2010

Peix i nutrició

Classificació dels peixos i el seu valor nutritiu:
http://www.consumer.es/web/es/alimentacion/aprender_a_comer_bien/alimentos_a_debate/2004/11/25/140177.php