16 de gener 2010

Dossier digital Jardins


L’Observatori del Paisatge de Catalunya acaba de crear el dossier digital
Jardins, a:
http://www.catpaisatge.net/dossiers/jardins/cat.
El dossier recull, classifica i ordena la principal informació sobre jardins històrics i botànics de Catalunya, l'Estat Espanyol i la resta del món, però només la que es troba disponible a Internet.