07 de febrer 2010

Competències en educació

Competències, currículum i pràctica educativa
http://phobos.xtec.cat/edubib/intranet/index.php?module=P%E0gines&func=display&pageid=73