14 de setembre 2008

Taxonomia i Biodiversitat


Apunts de taxonomia:

Aquí teniu un recull de material per a l'estudi i la realització de treballs i exercicis sobre el tema de la classificació dels éssers vius (sistemàtica i taxonomia). Útil per a tots els cursos.

Definició, història i conceptes generals:
http://www.xtec.cat/~ajimeno/cn1eso/11laclassificacio/11laclassificacio.htm
http://es.wikipedia.org/wiki/Taxonom%C3%ADa

Base de dades on proven d’emparentar totes les formes de vida existents:
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/Taxonomy/Browser/wwwtax.cgi?mode=Root

Ordenació de tots els éssers vius en un esquema evolutiu:
http://tolweb.org/tree/phylogeny.html

Dues pàgines senzilles, però molt il·lustratives (taula classificació éssers vius):
http://www.educared.net/aprende/anavegar5/Podium/images/A/2564/index.htm

Llista vermella d’espècies en perill d’extinció:

Espècies protegides a Catalunya:
Web's de fauna i flora:

Flora i fauna marina:
Vegetació:

Taula dels 5 Regnes de la Biosfera:Classificació dels cinc regnes on apareix un sisè regne format per les algues. Anglès.
http://www.ucmp.berkeley.edu/archaea/archaea.html