12 de setembre 2008

Enzims i vitamines


Pàgina en castellà prou completa i especialment gràfica sobre els enzims i la seva activitat. Indicada per repassar els conceptes treballats a l'escola. Inclou una classificació de les vitamines.
http://www.arrakis.es/~lluengo/enzimas.html
Regulació enzimàtica (animació):
Inhibició enzimàtica (animació):