15 de febrer 2011

Canvi climàtic i Biodiversitat

DEPANA presenta un portal web sobre canvi climàtic i biodiversitat on es poden trobar audiovisuals i dossiers didàctics de tres espais naturals: el Parc Natural de l’Alt Pirineu, els Aiguamolls del Baix Empordà i les Muntanyes de Prades.
A: http://www.canviclimaticibiodiversitat.cat/