08 de desembre 2010

Canvi climàtic a Catalunya


Grup d’experts del canvi climàtic a Catalunya:
http://www.iecat.net/canviclimatic/
Laboratori per entendre el canvi climàtic (Fundació Ersília):
http://www.ersilia.org/canvi_climatic/