11 de setembre 2010

Aula verde

Aula Verde és una revista divulgativa d’educació ambiental editada per les conselleries de Medi Ambient i Educacióde la Junta d’Andalusia. En el núm. 36 corresponent al mes de maig passat, es fa ressò de l’acte de constitució de la XESC i defineix, breument, els seusobjectius i també la importància de la vinculació de les xarxes en l’educació per a la sostenibilitat. A: http://www.juntadeandalucia.es/medioambiente/site/web