12 d’agost 2010

Portal del canvi climàtic

El nou portal del canvi climàtic del DMAH de la Generalitat de Catalunya. De gran utilitat per aclarir conceptes, consultar dades o prendre mesures. Inclou pàgines interactives pel càlcul d'emissions i altres utilitats pràctiques a la llar o a l'aula:
http://www20.gencat.cat/portal/site/canviclimatic?newLang=ca_ES