24 de juliol 2010

Bioluminiscència

Moltes espècies, especialment marines, tenen mecanismes per produir llum. L'estudi de la bioluminescència pot ser de gran interès per nombroses aplicacions tecnològiques de futur:
http://www.consumer.es/web/es/medio_ambiente/naturaleza/2010/07/15/194366.php