22 d’octubre 2009

El joc del reciclatge

Tres jocs al voltant del reciclatge i els residus. Aprén i diverteix-te!
Reciclar alumini:
Eines de divulgació sobre la recollida selectiva (inclosa la matèria orgànica
o FORM, que són les sigles amb anglès). Al web de l’A21E, a l’apartat
Documents i +, hi trobareu ben aviat un parell de documents sobre la nova
etapa de la neteja que ha començat aquest mes de novembre i que s’anirà
desplegant a tota la ciutat els propers 4 mesos, i que inclou la recollida
separada de la fracció orgànica. També trobareu més eines divulgatives
sobre recollida selectiva al web de l’Agència de Residus: