08 de febrer 2009

L’informe Especulàndia, introducció a l’especulació alimentària

L’estudi, elaborat per la campanya No et mengis el món i finançat per l’Agència Catalana de Cooperació al Desenvolupament, explica breument la vinculació entre l'especulació financera i la crisi alimentària.
Consulteu-lo a:
http://www.noetmengiselmon.org/IMG/pdf/Especulandia_ACCD-2.pdf