04 d’octubre 2008

Adaptar les ciutats al canvi climàtic

Les grans ciutats del nostre Planeta, on vivim més de 4.ooo milions d'éssers humans, estan més exposades que cap altre ecosistema als riscos derivats del canvi climàtic. A continuacó tens una URL per llegir un interessant article i navegar pels diferents link's que la lectura proposa:
http://www.consumer.es/web/es/medio_ambiente/urbano/2008/09/29/180101.php

Granges verticals, una proposta alternativa als tradicionals mètodes de cultiu adaptada a les grans ciutats:
http://www.consumer.es/web/es/medio_ambiente/urbano/2009/04/23/184862.php

Cases naturals:
http://boletines.consumer.es/?p=9000&u=http://www.consumer.es/web/es/medio_ambiente/urbano/2009/10/01/188313.php

Ciutats de baix carboni:
http://www.consumer.es/web/es/medio_ambiente/urbano/2009/10/13/188494.php